Sağlık

Aile Sağlığı Merkezlerinde Yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde şeker ,tansiyon .kalp ve damar hastalıkları ile
şişmanlık tespit ve izlemi için kan taraması yapılmaktadır. Ayrıca bağırsak
kanseri tespit testleri , kadınlarda rahim ağzı kanseri tespit testleri ve
kadınlarda meme kanseri tespiti için mamografi taraması yapılmaktadır.

Aile sağlığı merkezlerinde şeker ,tansiyon .kalp
ve damar hastalıkları ile şişmanlık tespit ve izlemi için
kan taraması yapılmaktadır. Ayrıca bağırsak kanseri
tespit testleri ,kadınlarda rahim ağzı kanseri tespit
testleri ve kadınlarda meme kanseri tespiti için
mamografi taraması yapılmaktadır.

Günümüzde tanı ve tedavi aşamasında tıp
alanında olan gelişmelerden dolayı insan ömrü
uzamıştır.Sağlık bakanlığımız sinsi bir başlangıç ve seyri
olan kanserlerden 1 .basamak sağlık kuruluşlarında
tespit edilebilenler için bir tarama ve takip programı
başlatmıştır.Bu testler sayesinde sık görülen meme,kalın
barsak ve rahim ağzı kanser tespit edilebilmektedir.
Obezite,hipertansiyon, diabet ve kardiyovasküler
hastalıklar gibi kronik hastalıkların tespit ve takibi için
lütfen aile hekiminize başvurun. Kanser günümüzün
önemli bir halk sağlığı sorunu olup gündemdeki yerini
korumaktadır. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında
kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki
kanser, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve
tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve
ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır.

Kanser konusunda toplumda farkındalık
sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser
taramaları, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin
başında gelmektedir. Ülkemizde de Dünya Sağlık
Örgütünün önerdiği üç kanser türünde tarama
yapılmaktadır.

Taraması yapılan kanserler:
Kadınlarda meme kanseri tarama programı
kapsamında;

· Ayda bir kendi kendine meme muayenesi
(KKMM) yapması için danışmanlığın verilmesi

· Yılda bir klinik meme muayenesi

· 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir
mammografi çekimi,

Kadınlarda serviks kanseri tarama programı
kapsamında;

· 30-65 yaş aralığındaki kadınlardan 5 yılda bir
smear ve HPV -DNA testi yapılması

Kolorektal kanser taramaları;

· 50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda 2
yılda bir gaitada gizli kan testi yapılması,

· 50-70 yaş arasında 10 yılda bir Kolonoskopi
yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir