Köşe Yazısı

MİLAD

Başlangıçlar hep heyecandır, insana
umuttur, hayallere yolculuk ve sonsuz mutluluk
sebebidir. Yeni bir işe başlamak , okula başlamak ,
göreve başlamak, evlilik yapıp yeni bir hayata adım
atmak hepsinin ayrı heyecan ve hazzı kaplar
içimizi…

Aslında bir bilinmezliğe giden yolda
mutluluğu yakalama beklentisi ile koşar adımlarla,
hayata merhaba demek gibidir yeni bir yaşama
başlamak. Bir çiçeğin tomurcuğundan çıkıp açmaya
başlaması gibidir hayat. Sanki yokluğun soğuğunu
atmak için güneşin bütün sıcağından istifade etmek
ister gibidir yenilikler.

Her şeyin başlangıcının temiz bir sayfa oluşu
belki çocuğun varlığı da kendi geçmişimizi temize
çekmek olduğundan bu kadar önem arz etmektedir.
Çünkü bizler ebeveyn olarak pek çok yıkımlar,
savaşlar ve ölüm gördüğümüzden hayatımızda hep
yeni bir sayfa olsun isteriz. Doğum anı tamamıyla
hiçlikle var olmanın kesişme noktasıdır. Hiçlikten
varlığa geçişin başlangıç noktasıdır. Yetişkinler
kendileri üzerinde ortak bir var oluş tarzı yaratmak
istedikleri için yeni bir doğum yeni bir milattır. Ölüm
nasıl insanla yaşam arasında bir köprü ise doğum da
ölümle insanı ayıran bir köprüdür. Bir canlının
dünyaya gelmesi ile tüm evren susar ve sessiz kalır.

Doğaya başını uzatan canlı kendini nelerin
beklediğini bilemez, belirsiz hayaller ve yeni bir
dünya vardır artık onunla. Doğurganlık her canlının
yaradılışın yegane temelidir. Bütün canlılar doğar
büyür ve ölür…

Doğum milat! ölüm kaçınılmaz sondur. Her
gün aslında yeni bir doğumdur. Ölümle sonlanırsın
fakat doğumla yeni bir diriliş başlar. Yeni bir
serüvene başlamak tıpkı hayat dolu bir kalpteki
elektriğin resmini çeken EKG cihazında olduğu gibi
inişli çıkışlıdır. Bu hayat yolculuğun da bir
başlangıca imza atmak yaşama sıkı sıkı sarılması
için var olmanın sonsuzluklardan eş gerçekliğidir.
Yaşadığı sürece insan insana muhtaçtır ve birbirine
yardım ederek hayat kolaylaşır.

Bu yardıma en güzel örnek bizi dünyaya
getiren annelere yeni bir hayatı ve mutluğu sunan
ebelerin varlığıdır. Ebelik mesleği tarihin var
oluşuyla başlamış ve sonsuza kadar da var
olacaktır. Mucizelere tanık olmak her insana nasip
olmaz, hayata ‘varım’ deyişimizi tebessümle
karşılayan tek insana verilen addır.İnsanın dünyaya
gelme sürecinin en büyük yardımcısı olan ebeler
yüzyıllardan beri bir tanrıça gibi kutsanmıştır.

Merhametlilikle yeni bir canlıyı kucağına
alan, anne ve bebeğe her türlü bakımı yapan
ebelerin çok varoluşsal önemi yadsınamaz. Bir ebe
doğum anında artık her şeydir, bir kurtarıcı ve yeni
bir başlangıcın baş mimarıdır . Annenin en mutlu
anında yanında olan ve cana can katan ebeler
dünyanın her yerinde saygı ile karşılanmakta ve bu
meslek kutsal sayılmaktadır. Yeni bir canlının
dünyaya gelmesine yardım ve tanıklık edip, “Kurtar
beni!” diyen annenin çığlığına sessiz kalmamaktır.
Yeni doğan bir çocuğun ağlaması ebelerin göz
kapaklarına düşen bir çiğ tanesi gibidir. Bir miladın
başlaması ile nefes almaya başlayan küçük
canlıyı tebessümle karşılayan, şefkat ve merhamet
mesleğidir.

Hiçliğin son bulup var oluşun sonsuzluğuna
tanıklık eden tüm ebelere selam olsun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir