Köşe Yazısı

BAĞLARDA GÖRÜLEN BAZI FiZYOLOJiK HASTALIKLAR

Bitkilerin gelişmeleri ve sağlıklı olabilmeleri için bazı besin elementlerine, uygun çevre koşullarına ihtiyaçları vardır. İnsanlar gibi çeşitli korunma olanaklarına sahip olmadıklarından, bazı çevresel faktörlerin direkt etkisi altında kalırlar. Şartlar uygun olmadığında üründe kalite ve verim yönünden düşüşler olur. Asma bitkisi ürününü geliştirmek ve olgunlaştırmak, hayatını devam ettirmek, hastalık ve zaralılara karşı koyabilmek için birçok iç […]

Köşe Yazısı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMA ETKİLERİ

Tarım, birçok sektörün hammadde ihtiyacını karşılayan, sektörler arası istihdamın şekillenmesinde tesiri olan, diğer sektörlerin kriz dönemlerinde i şsizlikle mücadelede can yeleği vazifesi gören, gıda güvencesinin sigortası olarak bilinen bir sektördür ve iklim değişikliğinden etkilenmektedir. Küresel ısınma ve buna bağlı olarak oluşan iklim değişiklikleri, etkileri ve sonuçları açısından dünyanın bütün ülkelerini yakından ilgilendiren önemli bir sorun […]